Jajanan Makassar

Test aja...

Rp 8.000

All Product

Bakso Ati Raja...

Rp 177.000
Rp 195.000
Rp 30.000
Rp 36.000

All Product

Bronchips...

Rp 16.500
Rp 18.000
Rp 50.000

All Product

Otak-Otak Goreng...

Rp 30.000

All Product

Markisa 500ml...

Rp 46.000
Rp 30.000

Jajanan Makassar

Stik Mozarella isi 4...

Rp 30.000
Rp 36.000
Rp 36.000
Rp 30.000
Rp 90.000
Rp 90.000
Rp 90.000
Rp 80.000

All Product

Sambel Mamiku...

Rp 26.000
Rp 38.000
Rp 102.000
Rp 226.000
Rp 45.000
Rp 75.000

All Product

Risoles Mayonise...

Rp 45.000
Rp 59.000
Rp 100.000
Rp 95.000

All Product

Otak Otak 450 gr...

Rp 55.000
Rp 42.000
Rp 21.000